Riportok, jelentések

Lekérdezések és riportok készítése közvetlenül Excelbe az Ön ügyviteli rendszerének adataiból.

Gazdaságossági számítások

Értékesítési modellek, jövedelmezőségi és önköltség számítások készítése. Hozzon megalapozott döntést megbízható információk alapján!

Excel riport automatizálás

Spórolja meg a manualitást, készítsen riportokat gombnyomásra! Ami eddig fél óra volt, az most 1 perc lesz.

2013. május 27., hétfő

SWOT elemzés


A SWOT elemzés célja

A SWOT elemzés rávilágít egy vállalat, iparág, projekt, termék, szolgáltatás, szervezeti részleg vagy akár egy konkrét személy GYengeségeire, Erősségeire, Lehetőségeire, ill. a kapcsolódó Veszélyekre. (Az előző szavak kezdőbetűit összeolvasva a SWOT elemzést szokták még GYELV elemzésnek is fordítani.)

A SWOT egy angol mozaikszó, 4 szó kezdőbetűiből áll össze:

Strengths - erősségek
Weaknesses - gyengeségek
Opportunities - lehetőségek
Threats - veszélyek


Részletesen

Vegyük szépen sorba a SWOT elemzés egyes elemeit. Mit takarnak igazából, hogyan kell őket meghatározni, illetve pár példát is megnézünk.

Strengths (Erősségek)

Azok a képességek, tulajdonságok, erőforrások, viszonyok, amelyekkel a vállalat/iparág/termék/... már rendelkezik, azokra jelentős ráhatással bír, és amelyek kiemelik a többi versenytárs közül és sikeressé teszik.

Weaknesses (Gyengeségek)

Azok a vállalatra jellemző tulajdonságok, amelyek miatt a vállalat teljesítménye elmarad az iparági átlagtól/versenytársaktól.

Az alábbiakban felsorolok pár szempontot, amelyeket értékelve vagy az Erősségekhez (pozitív) vagy a Gyengeségekhez (negatív) sorolunk:
 • Cég/brand/termék image
 • Technológiai tudás
 • Innovációs képesség
 • Partneri viszonyok
 • Munkatársak (Lojalitás, elkötelezettség, fluktuáció)
 • Tulajdoni viszonyok
 • Menedzsment kompetencia, felkészültség
 • Termék szortiment/választék
 • Pénzügyi helyzet
 • Folyamatok hatékonysága
 • Költséghatékonyság
 • Üzleti modell
 • Vevőkör
 • Döntéstámogatás

Opportunities (Lehetőségek)

Azok a külső körülmények, amelyekre a vállalatnak nincs, vagy csekély ráhatása van, és a vállalat működésére, piaci részesedésére, nyereségességére pozitív hatással lehetnek.

Threats (Veszélyek)

Azok a változások a vállalat környezetében (belül ill. kívül), amelyekre a vállalat csak reagálni tud, érdemben nem tudja befolyásolni a történéseket. Az események kimenetele negatív a vállalatra nézve.

Pár szempont, amelyeket a Lehetőségekhez vagy a Veszélyekhez sorolhatunk:

 • Piaci verseny alakulása
 • Szezonalitás a keresletben/kínálatban/stb.
 • Cég/Termék megjelenési lehetőség a sajtóban
 • Makrogazdasági környezet alakulása
 • Politikai környezet alakulása
 • Változó adórendszer
 • Technológiai változások
 • Vevői igények átalakulása


A SWOT analízis elkészítésekor törekedjünk arra, hogy a stratégia megvalósítását befolyásoló főbb tényezőket soroljuk fel és azokat értékelve dolgozzunk ki intézkedési terveket
Ne essünk abba a hibába, hogy túl szorgalmasak vagyunk és olyan tényezőket is felsorolunk, amelyek csak rendkívül kis mértékben vannak hatással a stratégiai céljainkra. Ne vesszünk el a részletekben, fókuszáljunk a jelentős hatással bíró elemekre.

Témához kapcsolódó linkek:
http://startupguide.hu/mi_az_a_swot_analizis
http://www.veniens.hu/vallalatepito/2009/07/04/betekintes-a-kockazatitokebfektetesek-vilagaba-interju/