2013. május 27., hétfő

SWOT elemzés


A SWOT elemzés célja

A SWOT elemzés rávilágít egy vállalat, iparág, projekt, termék, szolgáltatás, szervezeti részleg vagy akár egy konkrét személy GYengeségeire, Erősségeire, Lehetőségeire, ill. a kapcsolódó Veszélyekre. (Az előző szavak kezdőbetűit összeolvasva a SWOT elemzést szokták még GYELV elemzésnek is fordítani.)

A SWOT egy angol mozaikszó, 4 szó kezdőbetűiből áll össze:


Strengths - erősségek
Weaknesses - gyengeségek
Opportunities - lehetőségek
Threats - veszélyek


Részletesen

Vegyük szépen sorba a SWOT elemzés egyes elemeit. Mit takarnak igazából, hogyan kell őket meghatározni, illetve pár példát is megnézünk.

Strengths (Erősségek)

Azok a képességek, tulajdonságok, erőforrások, viszonyok, amelyekkel a vállalat/iparág/termék/... már rendelkezik, azokra jelentős ráhatással bír, és amelyek kiemelik a többi versenytárs közül és sikeressé teszik.

Weaknesses (Gyengeségek)

Azok a vállalatra jellemző tulajdonságok, amelyek miatt a vállalat teljesítménye elmarad az iparági átlagtól/versenytársaktól.

Az alábbiakban felsorolok pár szempontot, amelyeket értékelve vagy az Erősségekhez (pozitív) vagy a Gyengeségekhez (negatív) sorolunk:
 • Cég/brand/termék image
 • Technológiai tudás
 • Innovációs képesség
 • Partneri viszonyok
 • Munkatársak (Lojalitás, elkötelezettség, fluktuáció)
 • Tulajdoni viszonyok
 • Menedzsment kompetencia, felkészültség
 • Termék szortiment/választék
 • Pénzügyi helyzet
 • Folyamatok hatékonysága
 • Költséghatékonyság
 • Üzleti modell
 • Vevőkör
 • Döntéstámogatás

Opportunities (Lehetőségek)

Azok a külső körülmények, amelyekre a vállalatnak nincs, vagy csekély ráhatása van, és a vállalat működésére, piaci részesedésére, nyereségességére pozitív hatással lehetnek.

Threats (Veszélyek)

Azok a változások a vállalat környezetében (belül ill. kívül), amelyekre a vállalat csak reagálni tud, érdemben nem tudja befolyásolni a történéseket. Az események kimenetele negatív a vállalatra nézve.

Pár szempont, amelyeket a Lehetőségekhez vagy a Veszélyekhez sorolhatunk:

 • Piaci verseny alakulása
 • Szezonalitás a keresletben/kínálatban/stb.
 • Cég/Termék megjelenési lehetőség a sajtóban
 • Makrogazdasági környezet alakulása
 • Politikai környezet alakulása
 • Változó adórendszer
 • Technológiai változások
 • Vevői igények átalakulása


A SWOT analízis elkészítésekor törekedjünk arra, hogy a stratégia megvalósítását befolyásoló főbb tényezőket soroljuk fel és azokat értékelve dolgozzunk ki intézkedési terveket
Ne essünk abba a hibába, hogy túl szorgalmasak vagyunk és olyan tényezőket is felsorolunk, amelyek csak rendkívül kis mértékben vannak hatással a stratégiai céljainkra. Ne vesszünk el a részletekben, fókuszáljunk a jelentős hatással bíró elemekre.

Témához kapcsolódó linkek:
http://startupguide.hu/mi_az_a_swot_analizis
http://www.veniens.hu/vallalatepito/2009/07/04/betekintes-a-kockazatitokebfektetesek-vilagaba-interju/

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése