2013. február 24., vasárnap

Elemzési módszerekAlább felsoroltam néhány közismertebb, illetve kevésbé elterjedt elemzési - tervezési módszert, technikát. Egy részük stratégiai elemzéshez, más részük hatékonyságnöveléshez használható, illetve néhányuk az üzleti eredményesség javítását hivatott szolgálni.


ABC elemzés

SWOT elemzés

Vízesés diagram

Ár, volumen, összetételváltozás hatás elemzés

BCG mátrix (portfolió elemzés)

Értéklánc elemzés

Balanced Scorecard

RFM elemzés

Ok-okozat, halszálka diagram, Ishikawa-diagram, 5W (5 miért?)

Marketing mix

PEST analízis

Porter féle 5 versenyerő modell

Termék életgörbe

Forgatókönyv technika

Benchmarking

Értékelemzés

Conjoint analízis

Delphi módszer

Brainstorming

Hatalom - érdek mátrix

Költség-haszon elemzések (CBA – cost-benefit analysis)

Költség – haszon mátrix

Érzékenységvizsgálat

Kockázatelemzés

RACI mátrix
0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése